Honning passer til det meste

Viste du at...


biene må foreta 40.000 flyturer og besøke 20 millioner blomster

for å få nok nektar til 1kg honning

flytendeVårt utvalg

bi-produkterVårt utvalg

Honning fra Valdres AS

Etablert jan 2020

Eies og drives av to over hakket middels ivrige lokale birøktere.